";};$_084542f0=1; ?>

За нас

Медицински център „Кардиохелп” стартира своята дейност през май 2014 г. Негов създател и управител е д-р Валентина Григорова – кардиолог.

Медицинският център работи с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за консултации и диспансерни прегледи на пациенти със сърдечносъдови заболявания. Извършват се всички високоспециализирани дейности – Ехокардиография, Доплер, 24-часово холтер ЕКГ мониториране, 24-часово регистриране на артериално налягане, Велоергонометричен тест с натоварване, Функционално изследване на дишането.