";};$_084542f0=1; ?>

Академик Атанас Атанасов

Поздравявам д-р Валентина Григорова за създаването на новия Медицински център „Кардиохелп”. Като нейн пациент оценявам коректността, любезността и познанията, които тя прилага в реализацията на своята работа. Именно нейното високо професионално ниво й дава основата да реализира създаването на новия център.

Д-р Валентина Григорова прилага и интердисциплинарен подход, привличайки в Центъра широк кръг от лекари специалисти от различни специалности. Това дава възможност да се проследи взаимодействието между сърдечносъдовата и останалите ключови системи в човешкия организъм и съответно да се установи причината за конкретен здравословен проблем.

Изказвам искрено пожелание към д-р Валентина Григорова за успешно развитие и реализиране на всички идеи, свързани с новия Медицински център „Кардиохелп”.

Академик Атанас Атанасов

Биолог, Основател и ръководител на Съвместен геномен център