Съдов доплер


Съдов доплер

Представлява графично изображение на пулсациите на артерии и вени. Дава информация за степента на запушване на съдовете, съответно за риска от остра исхемия на мозъка или крайниците.
 
Доплерът
       
Доплерът е методика, която се използва за определяне наличието, посоката, скоростта и характеристиката на кръвния ток в кръвоносните съдове. Проследява се кръвотокът през сърдечните кухини, движението на клапите, могат да се открият аритмии, вродени сърдечни пороци.

 
Има няколко разновидности доплер - цветен, непрекъснат и пулсов.  При цветния доплер информацията се кодира с цветове - син и червен (на екрана се виждат и двата), с цел диференциране посоката на кръвотока.

    
Много висококачествени изображения, които дават точна диагностична информация - изключително важна и често с решително значение за клиниката, дава т. нар. пауър доплер (изображението е в огненочервен цвят). 

Share/Save