Д-р Москов предлага закриване на ТЕЛК-овете

Промени в Закона за здравето ще разделят дейността на досегашните експертни комисии за трудоустрояване (ТЕЛК) и ще ги закрият, с което качеството на медицинската експертиза трябва да се подобри и тя да стане по-обективна. Това разясни министърът на здравеопазването Петър Москов, цитиран от Dnevnik.bg.

Министърът предлага всеки лекар с необходимия стаж и квалификации по специалността си да може да съставя експертизи за увреждане. За тази си дейност медиците ще получават допълнителни средства.

Експертизата може да се прави от един или няколко лекари, в зависимост от степента на увреждането или заболяването.

Медицинската част от експертизата ще се изготвя по таблица (каквато е заложена в справочника ICF на Световната здравна организация). целта е обективно оценяване на обстоятелствата и по-бързо определяне на степента и вида на увреждането си.

Тази експертиза ще бъде изпращана по електронен път до социалните служби. След това друга комисия, в която ще има лекар по трудова медицина, представител на осигурителя и социален работник, ще изготвя социален план за пациента и съобразно неговата работа и специфика на труд ще му бъдат присъждани интеграционни добавки и помощи, за да бъде да бъде реинтегриран обратно на работа.

Лекарите, работили досега в ТЕЛК, ще могат да участват в такива комисии, посочи Москов. по думите му не е възможно да се прави компромис с качеството на експертизата, защото ще има ясни критерии за оценка на специалистите за стаж, квалификация, специализация и др.

Планът е до лятото законовите промени да влязат в парламента.

Целта на промяната е не да се увеличава броят на трудоустроените, а хората с увреждания да се реинтегрират обратно в обществото, подчерта Москов. По думите му към момента тази система е отхвърляща.

Промените няма да спестяват пари, а ще насочват около 1,6 млрд. лв. ще бъдат насочвани към обективно инвалидизираните хора.

Москов определи инвалидната пенсия като заместващ доход. Пенсионните добавки не трябва да отпадат там, където доходът е по-нисък от този, получаван преди инвалидизирането.

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се преструктурира с две основни функции, като едната е методологическа и е свързана с изработването на обективни справочници.

 

Източник: Dnevnik.bg

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал