Лимитите за лечение ще са само на областно ниво

От 1 април отпадат лимитите на болниците, припомниха от здравната каса. До тази дата лечебните заведения ще продължат да получават фиксиран бюджет, над който НЗОК няма да им плаща. Лимити все пак ще има, но те ще са на ниво районна здравна каса, т.е. във всяка област ще има таван за финансиране на лечебните заведения, но за самите болници няма да има таван. Бюджетът на касите ще се определя на исторически принцип – колкото е плащано и тази година, обясни директорът на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в НЗОК Ганка Аврамова.

Липсата на ограничения крие сериозни рискове пред бюджета на касата. За да е сигурно, че болниците няма да отчитат неизвършено лечение, ако от съответната районна каса установят, че към 20-о число на текущия месец са изчерпани 80% от определените за областта обеми, ще се правят проверки на абсолютно всички лечебни заведения в района. Дейността ще се заплаща след сериозни проверки, обяви Аврамова. От догодина касата ще има възможност и за т.нар. предварителен контрол, т.е. ако при проверка на място се установи, че на даден пациент не се правят всички изисквани от касата манипулации, за него няма да се плаща. В момента при такива ситуации контрольорът не може да направи нищо, санкция може да се наложи чак в края на месеца при отчитането на въпросния пациент, когато обикновено документално пропуските са отстранени или просто пътеката не се отчита.

От 1 април болниците ще приемат по основен и допълнителен пакет. Според последния вариант за пакетите 198 клинични пътеки попадат само в основния, а в допълнителния ще са само 3. 122 пътеки са и в двата пакета и ще се отчитат за основен пакет, ако пациентът е спешен, с усложнения, с раково заболяване или е дете. Вероятно догодина ще има и нова пътека – за продължително лечение на пациенти след острия стадий на инсулт и след тежки операции.

 

Източник: в.Сега

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал