Последен ден да си върнем здравните права „по-евтино“

Хората с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановяват двойно по-евтино до днес, 23 декември. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, здравните права ще се възстановяват след като се платят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както досега – за 3 години. Например ако човек, който сам плаща вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е платил повече от три месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца), е пожелал през август 2015 г. да ги възстанови, е трябвало да плати всички дължими осигуровки за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2015 г. (36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ). Ако същият човек пожелае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. (60 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ). Когато задължението за внасяне на осигуровките е на работодателя, невнасянето им не лишава работниците от осигурителни права. Преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадат и Декларация образец 7. Не трябва да се забравя също и че ако те имат по-стари задължения, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите задължения.

 

Източник: в.Стандарт

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал