Съобщение относно продължителността на преглед при лекар в извънболнична помощ

Министерството на здравеопазването категорично опровергава лансираната през последните дни лъжа, че през Националната здравна карта е увеличена задължителната минимална продължителност на преглед при лекар в извънболничната помощ.

Задължителната минимална продължителност на един профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е 15 мин. И е определена в чл. 3 на Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризации към МЗ, още през 2005 г. и не е променяна досега.

Нито един друг нормативен акт на МЗ не определя и не обсъжда продължителността на профилактичните прегледи и прегледите за диспансеризация.

Не е вярно и твърдението, че през Националната здравна карта МЗ определя максимален брой на пациентите на един личен лекар. Методиката за определяне на нужният брой лични лекари в България за осигуряване на оптимален достъп на населението до тази услуга се базира на показател за осигуряване на достъп – среден брой обслужвано население – на 1500 души да се пада поне един личен лекар. Това е средна норма, която държавата си поставя за цел да осигури, за да подобри достъпа на своите граждани до общопрактикуващ лекар.

По подобен принцип са изчислени и нуждите на българските граждани специалисти в извънболничната помощ.

Цитираната средна продължителност от 30 мин на преглед е използвана единствено само като метод за определяне на необходимия брой специалисти средно за страната и не е предвидено и не се предвижда да бъде заложено като изискване за минимална продължителност на преглед при специалист.

 

Източник: Министерство на здравеопазването

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал