д-р Валентина Григорова

Управител
Contact Info:

д-р Валентина Григорова

Управител

 


Професионален опит:

07.05.2014 г. до сега:

Медицински център „Кардиохелп“; гр. София

Управител

2000 г. до сега:

Частна кардиологична практика – работи с НЗОК

2006-2009 г.:

Завеждащ Вътрешно отделение към МБАЛ „Света София” София;

1997-2000 г.:

Консултант-кардиолог към Медицински център „Гургулят”;

1992-1997 г.:

Вещо лице в Софийски градски съд;

1981-2005 г.:

Кардиолог в Клиника по кардиология към І МБАЛ София, България;

1978-1981 г.:

Ординатор в Окръжна болница – Русе

 

Образование и Квалификация:

2009-2011 г.

Обучение по Специалност „Здравен мениджмънт”, степен магистър; Факултет по обществено здраве към МУ-София;

2002-2004 г.:

Задочно обучение по Стопанско управление към ТУ-София със степен – магистър;

От 1990 г. до сега:

Множество национални и международни кардиологични курсове и конгреси;

1985-1990 г.:

Специализация по кардиология и ревматология към Национален кардиологичен център – София, България; диплома N:36181

1980-1985 г.:

Специализация по Вътрешни болести – Медицински университет – София, България; диплома N:28264

1971-1977 г.:

Висше образование по медицина към Медицински университет – София, България; диплома N:000267

1968-1971 г.:

Средно образование: Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе, България.

 

Професионални умения:

Ехокардиография с доплер

Холтер ЕКГ

Холтер АН (тонопорт)

Велоергонометрия

Функционално изследване на дишането

Съдов доплер

 

Членства:

1991 г.

БАУМ – Българска асоциация по ултразвук в медицината;

1991 г.

Европейско кардиологично дружество;

1990 г.

Български лекарски съюз;

1985 г.

Българско кардиологично дружество. Бивш секретар от 1994-1998 г.

 

Чужди езици:

Френски език

Английски език

Руски език

 

Други умения:

Компютърна грамотност – MS Office

Свидетелство за управление на МПС (1981 г.)

 

Интереси:

Спорт

Литература

Театър

Българско изобразително изкуство

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал