д-р Ралица Панчева

Кардиолог
Contact Info:

д-р Ралица Панчева

Кардиолог

 

Професионален опит:

от 05.02.2015 г. до сега:

УМБАЛ „Александровска”, клиника по Кардиология, гр. София

Лекар – ординатор

от 05.05.2015 г. до сега:

УМБАЛ „Александровска”, клиника по Кардиология, гр. София

Специализация по Каридология

10.2015 г. – 05.02.2015 г.:

УМБАЛ „Александровска”, клиника по Кардиология, гр. София

Доброволен сътрудник

 

Образование и Квалификация:

От 2008 до 2014 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна

Специалност Медицина

 

Чужди езици:

Английски език

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1