инж. Валентин Петров

Административен асистент
Contact Info:

инж. Валентин Петров

Административен асистент

 


Професионален опит:

01.07.2014 г. до сега:

Медицински център „Кардиохелп“; гр. София

Административен асистент

Образование и Квалификация:

Септември 2009 – Юли 2011 г.:

Индустриален мениджмънт

Магистър

„Технически университет” Варна

Септември 2005 – Септември 2009 г.:

Транспортна техника и технологии

Бакалавър

„Технически университет” Варна

Септември 2000 – Май 2005 г.:

Строителство и архитектура

Средно специално

Техникум по Строителство и геодезия „Кольо Фичето”

Ямбол

 

Професионални умения:

Компютърни умения – Autocad, Word, Excel, Internet, Power point

Свидетелство за управление на МПС (2011 г.)

Чужди езици:

Английски език (A2)

Руски език

Други умения:

Работа в екип, решаване на проблеми, компютърни умения, общуване, технически умения

 

Интереси:

Технологии

Футбол

Музика

Кино

Кулинарство

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал