Мария Братова

Медицинска сестра
Contact Info:

Мария Братова

Медицинска сестра

 

 

Професионален опит:

30.11.2015 г. до сега:

Медицински център „Кардиохелп”; гр. София

Медицинска сестра

От 27.11.2006 г.:

МБАЛ ВИТА; София

Акушерка

От 01.01.2005 до 26.11.2006 г.:

ІI Градска болница София,

Акушерка

От 11.10.1999 до 31.12.2004 г.:

ІI Градска болница София,

Медицинска сестра

От 29.10.1998 до 05.10.1999 г.:

ДМД „Св. Ив. Рилски“,

Медицинска сестра

 

Образование и Квалификация:

От 1995 до 1998 г.

Медицински колеж „Й. Филаретова“ гр. София

Акушерка

От 1992 до 1995 г.

4 СОУ „проф. Джон Атанасов“ гр. София

Средно образование

 

Чужди езици:

Английски език

 

Други умения:

Колективна работа в АГ отделение, родилна зала, неонатология и операционен блок. Работа с пациенти.

 

Интереси:

Народни танци

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Към Медицински център "КАРДИОХЕЛП" е създадена Етична комисия!За връзка: ek@kardiohelp.eu

БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът на Медицински център "Кардиохелп" и д-р Валентина Григорова изразяват специални благодарности към арх. Ивелина Янулова за нейната всеотдайна работа.

КОНТАКТИ

Тел.: 02/981 75 21E-mail: office@kardiohelp.euСофия, ул."Г.С.Раковски"№179 вх.А ет.1, ап.1
Медицинският център НЕ разполага с POS терминал